Lĩnh vực: Tài chính 2 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TCH01A Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện;
2 KHH050A Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (DEMO).,

Lĩnh vực: Công an 3 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CAH01A Cấp mới Chứng minh thư nhân dân
2 CAH02A Cấp đổi Chứng minh thư nhân dân
3 CAH03A Cấp lại Chứng minh thư nhân dân