Tài chính

Thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (DEMO)

1, Trình tự thực hiện:

B1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
B2: Chuyển phòng chuyên môn (Tài chính - Kế hoạch)
B3: Xử lý hồ sơ và ký duyệt
B4: Chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Chứng minh thư nhân dân

4, Thời hạn giải quyết:

3 ngày

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công dân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Phòng Tài chính - Kế hoạch

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy đăng ký kinh doanh

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

Luật Hợp tác xã năm 2012; Thông tư 215/2016/TT-BTC